Our National Team

As the governing body for the sport of badminton in Singapore. The SBA co-ordinates, regulates, advises and administers all matters relating to the sport. This includes managing our squad of elite players in the national team and national training squad. 

National Team

Andy Kwek Jun Liang
Grace Chua Hui Zhen
Bernice Lim Zhi Rui
Lee Wei Hong
7
Danny Bawa Chrisnanta
Sudirman Cup 2019
Tan Wei Han
2
Loh Kean Hean
Singapore Open 2019
Terry Hee Yong Kai
Nigel Yap Zhe Ming
12-Xiqing
Ong Xi Qing
7-Aaron
Aaron Yong Chuan Shen
10-Howin
Howin Wong Jia Hao

National TRAINING SQUAD

Elaf Tan Wei
Ng Weng Soong Darrion Michael
Muhamad Imran Khan
9
Ting Hock Yu
Basile Koh Meng Jin
Basile Koh Meng Jin
5
Lim Ming Hong
Lim Shun Tian
Lim Shun Tian
Wesley Koh Eng Keat
Kubo Junsuke
Lee Jianliang
Lim Ming Hui
Lim Su Qi
Toh Han Zhuo
Justyn Sim Yi Ming
Donovan WIillard Wee
Torance Jng Yao Chee
Torance Jng Yao Chee
Joey Koh Yu Han
Melcom Lim Yang Zhi
Benjamin Lee Yihui
4-jingyun
Chiu Jing Yun
Kriston Choo Jun Hao
Marcus Tan Zhuo Li
Marcus Tan Zhuo Li 
Annette Tong Rae Yi
Annette Tong Rae Yi